عنوان مقاله: Qualitative assessment of burger fish of (hypophthalmichthys molitrix) by using extract and powder of dill plant during preservation in fridge

مقاله

مشخصات نشریه

 

نام نشریه: Biological forum

سال: 2015

شماره: 1

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي):

S. Hssanpour, A Zamini and

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست