عنوان مقاله: Effect  of Lactococcus and spirulaina platensis on some growth performancesof south Caspian stellate sturgeon (Acipenser stellatus) juveniles

مقاله

مشخصات نشریه

 

نام نشریه: Indian journal of fundamental and applied life sciences

سال: 2015

شماره: 3

 

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي):

M. Ahmadi Fakhabi, M. Soltani, A. Kamali, A. Zamini and M. Shamsaei

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست