آمار بازدید

0407863
امروز
دیروز
این هفته
آخر هفته
این ماه
آخر ماه
کل بازدیدها
36
82
543
543
1583
4453
407863

Forecast Today
120

6.17%
9.76%
32.55%
13.24%
0.16%
38.12%
آنلاین (15 دقیقه قبل):5
5 مهمان
هیچ یک از اعضا

Your IP:18.232.55.175

اخبار شیلات در تلگرام

به عنوان مشاور:

 به عنوان مشاور:

1- بررسی اثر ترکیبات فنولیک عصاره ضایعات چای بر برخی پارامترهای خونی و هورمون های استرس ماهی کپور معمولی (فاطمه غیبی)

استاد راهنما: مسعود فرخ روز

2- اثر سم دیازینون بر بافتهای آبشش، کبد و کلیه پارامتر های خونی قزل آلای رنگین کمان (مسعود سعیدی فر)

استاد راهنما: دکتر حبیب وهاب زاده

3- ارزیابی کارایی ایمونوژن بتاگلوکان و مانان الیگوسارید در جیره غذایی بچه فیل ماهی پرورشی (مهدی مهاجر استرآبادی)

استاد راهنما: دکتر حبیب وهاب زاده

4- بررسی تغییرات بافتی در کلیه و آبششهای سیاه کولی طی مهاجرت تولید مثلی به رودخانه سپیدرود(سولماز امیری)

استاد راهنما: دکتر حبیب وهاب زاده

5- تاثیر سختی کل (یون کلسیم) در کارایی لقاح ماهی سفید (رضا راحلی مقدم)

استاد راهنما: دکتر حبیب وهاب زاده

6- تاثیر سختی آب از نوع کربناته بر درصد لقاح تخم تاسماهی ایرانی (سمیه ساعدی)

استاد راهنما: دکتر حبیب وهاب زاده

7- ارزیابی کارایی پراکسید هیدروژن در مقایسه با روش رایج حمل و نقل بچه ماهیان قزل آلا

(آزاده ابراهیمی)

استاد راهنما: دکتر حبیب وهاب زاده

8- بررسی فاکتور های رشد و بازماندگی و ترکیب لاشه بر اثر افزایش دیاتومیت در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (سید میثم حسینی)

استاد راهنما: دکتر قباد آذری تاکانی

9- مطالعه روند رسيدگي جنسي د ر مولدين ماده ازون برون پرورشي(ایوب یوسفی جوردهی)

استاد راهنما: دکتر محمود بهمنی

10- مقایسه سازگاری و استراتژی تولید مثلی خرچنگ دراز آب شیرین در دریاچه شورابیل و سد ارس (آرمان واعضی)

استاد راهنما: دکتر شعبانعلی نظامی بلوچی

11- اثر غذاهای تجاری ماهی بر کیفیت آب (فرشاد فتاحی)

استاد راهنما: کتایون کریم زاده

12- تعیین غلظت کشنده سم بوتا کلر و تاثیرات آن بر فاکتور های خونی ماهی سوف دریای خزر (سودابه فیض)

استاد راهنما:دکتر مسعود فرخ روز

13- بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در روده و آبشش در مزارع کپور ماهیان آمور، فیتوفاگ وکپور سرگنده(Ctenopharyngodon idella,Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis)- مریم مجاوری سما

14- تعیین سمیت حاد(Lc5096h)قارچ کش کاپتان وتاثیرآن بر بافت های حیاتی کبد، آبشش و فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی بچه ماهیان کپور علفخوار(آمور)- مهدی محمدعلی خانی

15- بررسی تغییرات زمانی و مکانی مواد مغذی و کلروفیل a در دهانه رودخانه های منتهی به تالاب انزلی در ارتباط با آبزی پروری- مهدی غلامی پور

استاد راهنما:آقای دکتر محمدرضا رحیمی بشر

16- بررسی اثرات دو گیاه آویشن(Thyme) و دارچین(Cinnamon)در کاهش بار باکتریایی پوست و آبشش و برخی از شاخص های خونی بچه ماهیان کپور معمولی- الهام سلمانی- استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرخ روز

17- بررسی اثر التیام بخشی عصاره گیاه آویشن شیرازی، سیر و فنی توئین سدیم در زخم های سطحی و کاهش بار باکتریایی فیل ماهی(Husu hoso) پرورشی- مریم نیکنام صومعه سرایی-  استاد راهنما: دکتر حبیب وهابزاده رودسری

18-بررسی تاثیرات پری بیوتیک دیواره سلولی مخمر(Saccharomyces cerevisiae) بر شاخصهای رشد، خون و فلور میکروبی روده بچه فیل ماهیان پرورشیHuso huso- محمدرضا صفابخش

19- بررسی آسیب شناسی اثرات سولفات مس بر بافت های پوست، آبشش و شاخص های خونی و استرس در ماهی آزاد پرورشی Salmo trutta caspius(Linnaeus)- سینا خدابنده- استاد راهنما: آقای دکتر مسعود فرخ روز

20-بررسی تأثیر کلرید جیوه و کلرید روی بر برخی از فاکتورهای خونی و تعیین حداکثر غلظت مجاز LC10,LC50,LC90و در بچه ماهی سفید(Rutilus frisii kutum)دریای خزر- مهدی متقی محمودی- استاد راهنما:  دکتر غلامحسین وثوقی

21- تأثیر عصاره های گیاه دارویی جنسینگ و عصاره گل سرخ در افزایش هورمون های جسنی و بهبود سیستم ایمنی در ماهی سیچیلاید- مائده رشمه ای- استاد راهنما: دکتر مسعود فرخ روز

22-تعیین LC50سم تری کلروفن و ارزیابی اثرات تخریب غلظت ضد باکتریایی آن بر بافت پوست و آبشش بچه ماهی سفید(Rutilus kutum)- تهمینه محیطی- استاد راهنما: دکتر حبیب وهاب زاده رودسری

23- تأثیر سطوح مختلف عصاره ریحان(Ocimum basilicum) بر میزان رشد، بقاء، برخی از شاخص های خونی و مقاومت بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در مقابله با تنش حرارتی- پگاه ارجی- استاد راهنما: دکتر مسعود فرخ روز

24-اثر عصاره ریحان بر روی میزان رشد، تقویت سیستم ایمنی و ایمونوگلوبین های ماهی آزاد پرورشی- وحید گنج آور- استاد راهنما: دکتر مسعود فرخ روز

25- تعیین اثر ارام بخش و بیهوش کنندگی پودر گل میخک و (عصاره میخک:Eugenia caryophyllatan)، بر شاخص های خونی، استرس (گلوکز و کورتیزل) فیل ماهیان دوساله پرورشی-نواب طاهریان- استاد راهنما: دکتر حبیب وهاب زاده رودسری

26- مطالعه تأثیر جلبکSpirulina platensis و پروبیوتیکLactococcus lactis بر شاخص های رشد و فاکتورخای سلولی و شیمیایی خون بچه تاس ماهیان ایرانی پرورشی(Acipenser persicus)- مریم احمدی فخبی- استاد راهنما: دکتر مهدی سلطانی، دکتر ابوالقاسم کمالی

27- مطالعه مقایسه ای اثرات محرکهای ایمنی بر برخی شاخص های خونی، شیمیایی و رشد بچه فیل ماهیان(Huso huso) پرورشی- رضا طاعتی-استاد راهنما: دکتر مهدی سلطانی، دکتر محمود بهمنی

28- اثر پری بیوتیک ایمونوژن بر روی فاکتورهای رشد، خونی و فلورمیکروبی تاس ماهی سیبری(Acipenser baeri)- سعاد رمضانی

29-تعیین سمیت حاد حشره کش ارگانو فسفره دیازینون و تاثیر آن بر بافتهای آبشش و کبد بچه ماهیان سیاه کولی-استاد راهنما: مسعود فرخ روز

30-بررسی اثرات لوامیزول هیدروکلراید در بازماندگی نوزادان تاسماهی ایرانی  A. persicus و سیستم ایمنی بچه ماهیان(سمیه بهرام) استاد راهنما: حبیب وهاب زاده

31-بررسي تغييرات بافتي در کليه و ابششهاي سياه کولي طي مهاجرت توليد مثلي به رودخانه سپيدرود(سولماز امیری) استاد راهنما:حبیب وهاب زاده

32-تاثير سختي کل(يون کلسيم) در کارايي لقاح ماهي سفيد(سمیه سعیدی ساعدی) استاد راهنما: حبیب وهاب زاده

33-تأثير پروبيوتيک Vanagen بر رشد و بازماندگي قزل آلاي رنگين کمان  (Oncorhynchus mykiss)-(منصور عباس زاده)- استاد راهنما: حبیب وهاب زاده

34-بررس تاثیر آفت کش دیازینون بر برخی پارامتر های خونی و بافتهای آبشش و کبد قزل آلای رنگین کمان (مسعود سعیدی فر)-استاد راهنما:حبیب وهاب زاده

35-بررسی اثر سختی کل بر لقاح ماهی سفید ...(رضا راحلی مقدم)-استاد راهنما:حبیب وهاب زاده

36-ارزیابی کارایی لوامیزول هیدروکلراید بر برخی شاخصهای سیستم ایمنی ،بازماندگی و رشد در لارو بچه ماهیان کپور علفخوار(Ctenopharyngodon idella)(آذرخش شهیدی ماسوله-استاد راهنما:حبیب وهاب زاده

37-ارزيابي کارايي پراکسيد هيدروژن در مقايسه با روش رايج حمل و نقل بچه ماهيان قزل آلا Onchorhynchus mykiss (آزاده ابراهیمی)

38-اندازه گیری و مقایسه عناصر سنگین جیوه،سرب و کادمیوم در عضله و پوسته میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus) پرورشی منطقه کلاهی و دریایی منطقه بحرکان(سید محمد رضا رضوی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندها

عضویت

Copyright © 2013. All Rights Reserved.