شبکه آبزی پروری پایدار در منابع آبهای داخلی برگزار می کند

بدون دیدگاه

پرورش ماهی های آزاد در محیط های محصور با تاکید بر پرورش در قفس

نوشتهٔ پیشین
هفتمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان با همکاری دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و آموزشی کشور، در آذر سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد
نوشتهٔ بعدی
برگزار دوره مهارتی ماهیان زینتی
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست