سوابق اجرایی

سوابق اجرایی در آموزش عالی (دولتی)
مدیریت گروه کارشناسی شیلات دانشکده... منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. از سال 1379 تا سال 1383
مدیریت گروه کارشناسی ارشد شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. از سال 1383 تا سال 1389
مدیر مسئول فصلنامه تخصصی پژوهشنامه آبزیان از سال 1387 تا سال 1390
ریاست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان از سال 1392 تا سال 1395
رئیس کمیته گسترش رشته های تحصیلی و عضو اتاق فکر در واحد لاهیجان از سال 1392 تا سال 1394
عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان از سال 1393 تا سال 1394
کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان در واحد لاهیجان از سال 1393 تا سال 1394
عضو کمیته علمی و فنی موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر از سال 1396 تا کنون
عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی در سال 1396
مدیر گروه تیم مصاحبه کننده رشته تکثیر و پرورش آبزیان در کارگروه استانی مصاحبه دکتری در سال 1396
عضو شورای مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال 1399
مسولیت های اجرائی در دیگر سازمان های غیر دولتی
رئیس هیئت شرکت چاپ و نشر نوین رشت از سال 1377 تا کنون
مدیر عامل شرکت زیبا چاپ نوین هلیا از مهر ماه سال 1398 تا کنون
عضو هیات مدیره بنیاد فردوسی شاخه گیلان در سال 1399
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست