روز مزرعه ماهیان خاویاری سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱

بدون دیدگاه

شهرستان رودسر.حضور در جمع محققان معین شیلاتی وپرورش دهندگان ماهیان خاویاری استان گیلان.سه شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱

نوشتهٔ پیشین
همایش رهاسازی بچه ماهیان سفید-پنجشنبه 16 تیر 1401
نوشتهٔ بعدی
همایش رها سازی بچه ماهیان سفید حاصل از تکثیر نیمه مصنوعی در رودخانه چمخاله…
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست