دوره ها و کارگاه های آموزشی

ردیفنام دوره و کارگاهمدت به روزسال برگزاریکشور برگزار کنندهدانشگاه یا موسسه برگزار کننده
1تافل 2301388ایران
2روش های تدوین مقالات ISI21389ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
3کارگاه های تعیین جنسیت به روش لاپراسکوپی21392ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
4کارگاه آموزش آشنایی دستکاری های کروموزمی در ماهیان21390ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
5رویکرد مسوولانه در افزایش ذخیره آبزیان دریایی21390ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
6اسپرماتولوژی ماهیان و انجماد اسپرم21390ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
7کاربرد مدل های تصمیم گیری در فرایند های شیلاتی21390ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
8تاثیر آنزیمیت (زئولیت) در کاهش استرس های ناشی از پارامتر های شیمیایی آب در آبزی پروری21386ایرانشرکت افرند توسکا
9دوره مشکلات دانشجویان و شیوه برخورد با آن ویژه مدیران منطقه 32مرداد 86ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
10مدیریت اخلاق2تیر 89ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
11روابط انسانی در سازمان2شهریور 88ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
12نقش مدیریت دانشگاه در شکل گیری شخصیت دانشجویان2مرداد 88ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
13روش های نوین و کاربردی تحقیق در علوم شیلات و آبزیان188ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
14کارگاه بیولوژی و سیستماتیک ماهیان آکواریومی و گیاهان آبزی2ادیبهشت 90ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
15کارگاه آشنایی با تکنیک Fish و کاربرد آن در مطالعات کروموزومی ماهیان2اردیبهشت 87ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
16کارگاه ارزیابی کنفرانس ها و مقالات بین المللی1بهمن 94ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
17دوره دانش افزایی با موضوع اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی2شهریور 95ایراندانشگاه آزاد اسلامی-واحد لاهیجان
18کارگاه آموزشی پرورش ماهی در قفس1شهریور 95ایرانشیلات ایران
19دوره عالی مدیریت در تراز جهانی2آبان 98ایرانمرکز آموزشی مدیریت جزیره کیش
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست