جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات دکتر کیوان

بدون دیدگاه

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم شیلاتی وفنون دریایی دکتر کیوان با حضور مدیر محترم پژوهشی دانشگاه وتعدادی از همکاران شورای پژوهشی مرکز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

 

نوشتهٔ پیشین
جشن رهاسازی بچه ماهیان سفید در رودخانه چمخاله
نوشتهٔ بعدی
بازدید دکتر علمایی معاون محترم علوم ،مهندسی وکشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی و هیات همراه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست