بازدیددکتر علی اکبری معاون علوم کشاورزی وعلوم پایه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ز مرکز تحقیقات علوم شیلاتی وفنون دریایی دکتر کیوان

بدون دیدگاه

بازدیددکتر علی اکبری معاون علوم کشاورزی وعلوم پایه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و هیات همراه باحضور ریاست ومعاونین دانشگاه از مرکز تحقیقات علوم شیلاتی وفنون دریایی دکتر کیوان .پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین
بزرگداشت روز ملی دریای خزر
نوشتهٔ بعدی
چهلمین روز درگذشت بزرگ بانوی صنعت چاپ ایران ساریه زیبا نگار
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست