اولین نشست شورای تخصصی مرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان

بدون دیدگاه

اولین نشست شورای تخصصی مرکز تحقیقات علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوان در خصوص بررسی نحوه واگذاری سالن پرورش ماهیان خاویاری و پخش گردشگری به اعضای متخصص در راستای استفاده بهینهاز امکانات دانشگاه آزاد اسلامی

سه شنبه 29 شهریور 1401

نوشتهٔ پیشین
بازدید جناب دکتر محمدی مدیر کل محترم ازمایشگاهها ومراکز تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی و..
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست