انتخاب دکتر زمینی به عنوان عضوشورای پژوهشی ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

بدون دیدگاه

بموجب این حکم ازتاریخ فوق بمدت دو سال عضو شورای پژوهشی منصوب میگردید تا با استفاده از توان علمی و پژوهشی

در موارد ذیل با اداره ارشاد اسلامی استان گیلان همکاری فرمایید :

نظارت بر فرآیند شناسایی اولویت بندی و بیان مسائل دستگاه

مشارکت در بررسی و داوری طرح ها و میائل پژوهشی دستگاه

همکاری و نظارت در امر کاربست طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

نوشتهٔ پیشین
راه اندازی ازمایشگاه استاندارد هیدروشیمی ابزیان با حضور دکتر زمینی و خانم دکتر فرشید
نوشتهٔ بعدی
جلسه جمع بندی نهایی در خصوص برگزاری همایش رهاسازی بچه ماهی سفید در رودخانه چمخاله
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست