استحصال خاویار از تاس ماهی استرلیاد

بدون دیدگاه

استحصال خاویار از تاس ماهی استرلیاد در مرکز تحقیقات علوم شیلاتی وفنون دریایی دکتر کیوان پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

نوشتهٔ پیشین
برگزاری دوره اموزشی_عملی تعیین جنسیت و رسیدگی گنادهای جنسی در ماهیان خاویاری
نوشتهٔ بعدی
استحصال خاویار از تاس ماهی سیبری مرکز تحقیقات علوم شیلاتی وفنون دریایی دکتر کیوان
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست